Privacyverklaring (AVG) 2023

Vanaf mei 2018 ben je verplicht je aan de privacywet te houden. Dat houdt voornamelijk in dat je als website/blog duidelijk maakt wat je met eventuele persoonsgegevens doet en waar deze gegevens uit bestaan. Platform NAH maakt via deze pagina duidelijk wat er met gegevens van de bezoeker gebeurt. Hier volgt de privacyverklaring die van toepassing is voor lezers van Platformnah.com.

Privacyverklaring

Persoonsgegevens

Platformnah.com kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat jij gebruik maakt van de diensten van de website, omdat jij wel eens een reactie achterlaat onder een blog of een vraag stelt via het contactformulier. Platformnah.com verwerkt daarbij je opgegeven naam, je e-mailadres en IP-adres.

Waarom?

Platformnah.com verwerkt deze gegevens om in contact te komen indien gewenst. Bijvoorbeeld om antwoord op je vraag te geven.

Bewaren van gegevens

Platformnah.com bewaart deze persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om het bovenstaande te realiseren. In de praktijk doen we vrijwel niks met de informatie die jij ons geeft. Sowieso worden gegevens niet langer dan een jaar bewaard indien wij geen overeenkomst samen hebben, conform de wettelijke verplichting.

Gegevens aan derden

Platformnah.com verstrekt de gegevens die jij geeft niet aan derden.

Websitebezoek

Op Platformnah.com worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van je computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Platformnah.com gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Verzoek tot inzage, correctie of verwijdering

Jij hebt als bezoeker recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen indien dat van toepassing is. Denk hierbij aan een reactie die je verwijderd wilt hebben bij een oud artikel. Jij kunt dan een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen via het contactformulier op de site. We zullen zo snel mogelijk, maar binnen de gestelde termijn van vier weken, op je verzoek reageren.

Als jij de indruk hebt dat de gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien jij meer informatie wenst over de beveiliging van door Platformnah.com verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons via het contactformulier op de site.

Platformnah.com 2023